*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу

АҚ «Қазақ технология және бизнесуниверситеті» 2011 жылдан бастап магистратура жұмыс істейді, даярлаудың нысаны ретінде ғылыми-педагогикалық кадрларды, снымен қатар тереңдетілген мамандарды даярлайды және "магистр" академиялық дәрежесі беріледі. Магистратурада ғылым докторлары мен кандидаттары, доценттер және ғылыми дәрежелі аға оқытушылар сабақ жүргізеді.

Университеттің барлық магистранттары ғылыми-зерттеу жұмысына белсенді тартылған, халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларға белсенді қатысады және магистрлік диссертация/жоба мәселелері бойынша зерттеулермен айналысады.

Магистратураның білім беру бағдарламалары алдыңғы қатарлы университеттермен білім және ғылым ұйымдарымен тығыз қарым-қатынаста жүзеге асырылады. Кең көлемдегі халықаралық байланыстарының арқасында университеттің магистранттары тағылымдамада шетелдік жоғары оқу орындары мен зерттеу орталықтарына шығуға мүмкіндіктер бар. Бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлей отырып бүгінгі таңда ҚазТБУ-і өңірлік ынтымақтастықты кеңейтуде.

2015 жылы барлық мамандықтар бойынша мемлекеттік аттестаттаудан өтті, сондай-ақ 2016 жылы аккредиттеуден өтті.

АҚ "ҚазТБУ" магистратураның білім беру бағдарламалары екі бағыт бойынша даярлау іске асырылуда: ғылыми-педагогикалық және бейіндік.

Магистратурада кадрлар даярлауды келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:

Шифр

Мамандықтардың аттары

Оқу мерзімі

6М050600

Экономика

1 жыл; 2жыл

6М050700

Менеджмент

1 жыл; 2жыл

6М051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

1 жыл; 2жыл

6М070300

Ақпараттық жүйелер

1 жыл; 1,5 жыл; 2 жыл

7M07239

Азық-түлік тағамдарының технологиясы 

 

7M07138

Органикалық заттардың химиялық технологиясы (мұнай, газ, көмір)

 

7M07239

Тау-кен ісі 

 

7M07240

Мұнай-газ ісі

 

6M05115

IT-Менеждмент

 

7M07240

Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы

 

7M07241

Тағам қауіпсіздігі

 

7M07242

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

 

2018-2019 оқу жылында 6М070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы базасы негізінде екі білім беру бағдарламалары: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүзеге асыру қарастырылған:

Ақпараттық жүйелер және бағдарламалық инженерия (магистратура)

 • ақпараттық-есептеу жүйелерінде әдістері мен алгоритмдік деректерді өңдеу;
 • параллельдік, жоғары өнімді және үлестірілген ақпараттық - есептеу жүйелері;
 • өнеркәсіптік тестілеу бағдарламалық қамтамасыз ету процестері;
 • программалау тілдері және олардың трансляторлары;
 • желілік протоколы және желілік қызмет;
 • операциялық жүйелер;

Ақпараттық жүйелер және IT- менеджмент (магистратура)

"Ақпараттық жүйелер және ІТ - менеджмент" мамандығының түлектері төменде көрсетілген салаларда жұмыс істей алады:

 • ақпараттық ресурстардың жүйелік талдаушылар
 • бизнес – сарапшылары
 • экономикалық және басқарушылық мәселелер енгізу және ақпараттық ресурстарды пайдалану бойынша консультанттар
 • жаңа IT - технологиялар мен жүйелерді енгізу бойынша менеджерлер
 • есептеу (ақпараттық-есептеу) орталығының экономисі
 • АБЖ бөлімшелердің басшылары
 • ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жөніндегі мамандары мен әзірлеуші
 • инжиниринг IT – жүйелері және жобалау бойынша мамандар
 • ақпараттық ресурстар мен жүйелер басқару саласындағы мамандар
FaLang translation system by Faboba
Қоңырауға тапсырыс беру