*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

Оқу-зерттеу зертханалық кешені

Оқу-зерттеу зертханалық кешені технологиялық факультет жанынан 2017 жылдың 21 желтоқсанында құрылды. Оқу-зерттеу зертханалық кешені зертханалық сабақтар, оқу-тәжірибелік, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда, сонымен қатар заманауи талаптар мен оқу жоспарларына сәйкес сапалы зертханалық және тәжірибелік сабақтар өткізуде Оқытушыларға көмек көрсететін университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.


ОЗЗК қарасты зертханалар тізімі:

Аудитория

Блок

Зертхананың атауы

Кафедраның атауы

1

111

3

Шикізат пен азық-түлік сапасын бақылау және бағалау

Технология эәне стандарттау

2

113

3

Тағам дайындау технологиясы

Технология эәне стандарттау

3

115

3

Өңдеу өнімдерінің технологиясы

Технология эәне стандарттау

4

106

3

Технологиялық машиналар және жабдықтар

Технология эәне стандарттау

5

211

3

Азық-түлік биотехнологиясы

Технология эәне стандарттау

6

213

3

Азық-түлік өнеркәсібінің биотехнологиясы

Технология эәне стандарттау

7

215

3

Микробиология және вирусология

Технология эәне стандарттау

8

301

3

Тігін өнеркәсібінің материалтануы

 

Жеңіл өнеркәсіп технологиясы және Дизайн

9

311

3

Жалпы және бейорганикалық химия

Химия, химиялық технологиялар және экология

10

313

3

Органикалық химия

Химия, химиялық технологиялар және экология

11

315

3

Еңбекті қорғау және ТӘҚжҚОҚ

Химия, химиялық технологиялар және экология

12

413

3

Жалпы химиялық технология және қолданбалы технология

Химия, химиялық технологиялар және экология

13

415

3

Аналитикалық және физколоидтық химия

Химия, химиялық технологиялар және экология

14

417

3

Экология

Химия, химиялық технологиялар және экология

15

514

3

Жалпы физика

Ақпараттық технологиялар

16

515

3

Электротехника және схематехника

Ақпараттық технологиялар


ОЗЗК жұмысының мақсаты - таңдалған мамандық бойынша өндірісте қолданылатын инновациялық технологияларды енгізе отырып, жоғары және жоғарғы сапалы деңгейде зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған жабдықтарды дайындау және қолдану.


ОЗЗК негізгі міндеттері:

оқу процесінде заманауи оқу-зерттеу жабдықтарын қолдану;

химия, биотехнология, микробиология, физика және т.б. салаларда зертханалық тәжірибелер жүргізу;

студенттердің (студенттердің, магистранттардың, докторанттардың) жаңа ғылыми әзірлемелерді қолдана отырып ғылыми зерттеулерге қатысуы;

зертханалық жабдықтарды үздіксіз тексерістен өткізу, бақылау және техникалық қызмет көрсету;

ақауларды уақтылы жою және қолданыстағы зертханалық жабдықтарды жаңарту;

аудиторияны заманауи анықтамалық-әдістемелік әдебиеттермен, үлестірме материалдармен және дидактикалық материалдармен толықтыру;

пән бойынша (модуль) бағдарламаның сапалы орындалуын қамтамасыз ету;

зертханада жайлы жұмыс жағдайын, санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталуын қамтамасыз ету.


Оқу-зерттеу зертханалық кешенінің материалды-техникалық базасы

Оқу зерттеу-зертханалық кешенінде зертханалық жұмыстарды орындауға қажетті құрал-жабдықтар, арнайы құрылғылармен және микроорганизмдермен жұмыс жасайтын арнайы бокспен жабдықталған. Барлық зертханалар ауа-сорғыш желдеткішімен жабдықталған және санитарлық-техникалық талаптарға сәйкес келеді. Зерттеу, тәжірибелік жұмыстары Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарына, нұсқауларға, ережелерге, нұсқаулықтарға сәйкес жүргізіледі.

«Химия, химиялық технология және экология» және «Технология және стандарттау» кафедраларының зертханалық сабақтарында қолданылатын кейбір реагенттерді пайдалануға, яғни «прекурсорлар айналымымен байланысты қызметке» лицензия алынған.

Сілтеме

Зертханаларды келесі жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік бар:

ауаның, табиғи ауыз судың, қалдық сулардың және топырақтық физика-химиялық, биохимиялық қасиеттерін зерттеу;

электротехника және сызба техникасы бойынша жұмыстар жүргізу;

тамақ өнімдерінің жаңа биотехнологияларын жасау;

емдік-профилактикалық қасиеттері бар жоғары қоректік және биологиялық құндылығы бар композициялық ұн мен нан өнімдерін өндіру үшін астық шикізатын терең өңдеудің биотехнологиясын жасау;

Матадағы бояудың құрғақ және дымқыл үйкеліске төзімділігін тексеру.FaLang translation system by Faboba
Поздравления

Фотогалерея

Қоңырауға тапсырыс беру