*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

«Жеңіл өнеркәсіп технологиясы және Дизайн» кафедрасыНұрмұхамбетова Ботагөз Төлигенқызы
«Жеңіл өнеркәсіп технологиясы және дизайна» кафедрасының меңгерушісі, техника ғылымдарының кандидаты, ХАА (халықаралық ақпараттандыру академиясы) академигі, қауымдастырылған профессор
+7775 827 08 24
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кафедраның миссиясы 

Кафедра миссиясы жоғары білімді, іргелі дайындалған, креативті ойлайтын, бәсекеге қабілетті, кәсіптік қызметін жүргізе алатын, тұрақты даму принциптерін қолдана алатын және жаһандық әлемде жұмыс істеп, өмір сүруге дайын мамандарды дайындауда кафедра миссиясы болып табылады. Кафедра өз қызметінде іргелі дәстүр және академиялық білімнің соңғы жетістіктерін, жаңа білім беру технологияларын үйлестіреді.

Кафедраның мақсаттары

 Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп салаларына арналған мамандар даярлауды жүзеге асыруда білімділікті, ғылыми және инновациялық потенциалдарды пайдалану және жинақтау негізінде қарқынды дамуына ықпалететін салаларын жинақтау және пайдалануда Университеттің жетекші бөлімшесі ретінде жүзеге асыратын кадрлартұрғызу және қалыптастыру. Кафедраның мақсаты ҚазТБУ-нің миссиясына, мақсатына және міндеттеріне сәйкес келеді, бітірушілерді сәтті кәсіби іс-әрекетке даярлау дегеніміз, демек студенттерді пәндік беделділікке қалыптастыру, әлеуметтік контексті түсінуге және инновацияға талпынуға; сондай – ақ жалпы мемлекеттік стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттарды талап ету.

Кафедраның міндеттері

• Кафедра қызметінің барлық бағытындағы жоғары сапалы мамандарды жаңа формация бойынша даярлауды жетілдіруді қамтамасыз етуді;

• Бітірушілерді сәтті кәсіби қызметтерге даярлау, яғни, студенттер бойында пәндік іс-әрекеттерді, әлеуметтік контекстерді түсіну мен инновацияларға талпынуды қалыптас-тыру;

Кафедраның тарихы

2003 жылы қыркүйек айында «Жеңіл өнеркәсіп технологиясы және дизайн» кафедрасы бітіртуші ретінде тәуелсіз бөлімнің /кафедра мәртебесінде ұйымдастырылды/ ұйымдастырылған. Кафедрада келесі мамандықтар бойынша бакалавр мамандарын дайындау жүргізілуде:

5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы;

5В042100 – Дизайн.

Профессор-оқытушылар құрамын мен оқу үдерісін ұйымдастырылған айрықша еңбегі бар аға оқытушысы Досмағанбетов Б.А. - кафедраның бірінші меңгерушісі (2003-2006 ж.).Кафедраның профессор-оқытушылар құрамында 19 оқытушы, оның ішінде 7 ғылым кандидаты бар. 5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуыМамандандыру:5В0726.01 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын көркемдік безендіру және үлгілеу5В0726.02- Тігін бұйымдарын құрастырудағы АТ Бакалавриаттың кәсіптік қызмет саласы - бұл технологиялық, өндірістік және техникалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық, жобалау және инжинирингтік қызмет, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өнімдері мен бұйымдарының сапасын жобалау және бағалау.

5В042100 – Дизайн 
Мамандандыру:

5В0421.01 – Сәулет дизайны;

5В0421.02– Графикалық дизайн;

5В0421.03 – Өндірістік дизайн;

5В0421.04 – Костюм дизайны.

5В0421.01 – Сәулет дизайны: қалалық, ауылдық, саябақтық ансамбльдер, кіші сәулет түрлері, көріктендіру элементтері мен көгалдандыру, визуалдық коммуникациялар, экспозициялық кеңістіктер, қалалық ортадағы жабдық және жиһаз, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ішкі кеңістіктері, қоғамдық пайдалануға арналған жерасты үймереттері, интерьердегі жасау, жабдық пен жиһаз, көрмелік және сауда-саттық экспозияциялар, экстерьердегі және интерьердегі монументалды – сәндік элементтері мен сәндік-қолданбалы өнер бұйымдары, интерьердегі визуалдық коммуникациялар;

5В0421.02 – Графикалық дизайн: графикалық символдар, сауда белгілері, фирмалық стильдер, визуалдық коммуникациялар жүйелері, иллюстрациялар, кітаптарды безендіру, орама, жарнама, әлеуметтік жарнама, электрондық және баспасөз ақпараттық құралдар жарнамасы, сыртқы жарнама, транзиттік жарнама, иллюстрациялар;

5В0421.03 – Өндірістік дизайн: жаппай өндіруге арналған заттар, бұйымдар және олардың кешендері, аз сериялы заттар мен бұйымдар, көлік құралдары, жабдық, жиһаз;

5В0421.04 – Костюм дизайны: көпшілікке арналған киім сұрыптамасы, ұсақ сериялы және дара тігін өнімдері, костюм ансамблін, үлгілер топтамасын және костюм аксессуарларын жобалау.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы

 1. Бекзат Айкүміс Бөріханқызы – магистр, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі м.а.
 2. Байжанова Жазира Болатбековна т.ғ.к., қауымд.профессор
 3. Умралиева Бэла Илларидановна т.ғ.к., доцент, профессор
 4. Джакпарова Раиса Саткуловна т.ғ.к., доцент, профессор
 5. Мыңбаев Мұрат Тайкелтірұлы т.ғ.к., қауымд.профессор
 6. Ордашев Талант Хамитұлы т.ғ.к., қауымд.профессор
 7. Боранкулов Еркінбек Қағазбекұлы т.ғ.к., қауымд.профессор
 8. Нұрмұхамбетова Ботагөз Төлегеновна т.ғ.к., қауымд.профессор
 9. Гаррет Стамп профессор
 10. Досмағанбетов Батырбек Амантаевич магистр, аға оқытушы
 11. Наетова Гульнур Абудиллаевна магистр, аға оқытушы
 12. Ибраева Айымгүл Малғажықызы магистр, аға оқытушы
 13. Хамилин Әбілсейіт Ғалымжанұлы магистр, аға оқытушы
 14. Сағынтаева Сауле Алкеновна аға оқытушы
 15. Джусупова-Парфилькина Ирина Маратовна магистр, аға оқытушы
 16. Сейсекулова Гульнар Калдыбековна аға оқытушы
 17. Жоламанова Маржан Жанатқызы магистр, оқытушы
 18. Сисенова Әлия Муратызы магистр, оқытушы 

«ЖӨТ және Дизайн» кафедрасының оқытушылары білім беруді дамытуға айтарлықтай үлес қосады. МЖӘ штатының құрамына Қазақстан Дизайнерлер одағының 2 мүшесі кіреді. Сағынтаева, С.А., Бекзат А.Б. Халықаралық ақпараттандыру академиясының 1 мүшесі - Б.Т.Нұрмұхамбетова-, ҚР суретшілер одағының 1 мүшесі Т.О. Ордашев, Еуразиялық дизайнерлер одағының 3 мүшесі  А.Б. Бекзат, Е.К.Боранкулов, М. Ж.Жоламанова. Кафедраның профессоры Джакпарова Р.С. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Е.Сағадиевтің 2018 жылы білім беру жүйесін дамытуға қосқан ерекше үлесі үшін алғыс хат алды.

Жеңіл өнеркәсіп үшін кадрларды даярлаудың жоғары жетістіктері үшін Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Өнеркәсіп комитеті Төрағасы  Байжанова Ж.Б., т.ғ.к. Нұрмұхамбетова Б.Т. 2014г. Сондай-ақ, 2016 жылы профессор Умралиева Б.И. өз қызметінде департаменті құқықтық құжаттарды басшылыққа алады: «Білім туралы» ҚР Заңын, «ҚР білім беру мемлекеттік білім беру стандарты (Жоғары білім)», «оқу жоспарының үлгісі», т.б. онлайн ақпарат алу үшін түлектердің кәсіпорындар мен ұйымдардың басшыларына университет веб-сайтында. түлектердің түйіндемесі.

Жыл сайын университет әлеуетті жұмыс берушілердің қатысуымен, «түлектерінің жәрмеңкесі» өтті. Нысаналы жұмыс нәтижесінде жұмыспен қамтылған түлектердің саны 80% -дан асады. Кафедраның тәжірибе негізіндегі филиалын дайындау мақсатында «Астана Ютария Ltd» шыңында құрылды.

FaLang translation system by Faboba
Қоңырауға тапсырыс беру