*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ


Декан факультета: т.ғ.к, Омаралиева Айгуль Махмутовна

E.mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: 8/7172/404412, 27,9230 вн:136; моб. +7 701 1911085; +77055192175;

Каб.: 1/311

Факультет деканының орынбасары: магистр, оқытушы Ақбалаева Сұңқар

E.mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: 8/7172/404412, 27,9230 вн:115; 87757022060

Каб.: 1/311

Факультет жайлы:

 Технологиялық факультетте бакалавриат және магистратура салаларында келесі білікті мамандар даярланады:

Бакалавр:

5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі

5В060800- Экология

5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В042100- Дизайн

5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология

5В070100-Биотехнология

5В072700- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072800- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

5В070300 – Ақпараттық жүйелер

Магистратура:

6М072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6М070300- Ақпараттық жүйелер

Технологиялық факультет азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп, мұнай өңдеу салаларында, сондай-ақ өнеркәсіптік және тамақ өнімдері мен дизайнерлік мамандарды даярлауда жоғары білікті және техникалық құзыретті мамандарды даярлау үшін жеткілікті материалдық базасы бар. Негізгі және бейіндік пәндер бойынша зертханалық сабақтар өткізу үшін факультете оқу-зертханалық кешенін бар (ОЗК).

Технологиялық факультетте жоғары білікті ғылыми-педагогикалық жұмысында баға жетпес тәжірибеге ие 79 мұғалім өз білімдері мен дағдыларын болашақ мамандарға үйретеді, оның ішінде:

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ

Кафедралар келесі аккредиттелген білім беру бағдарламалары бойынша оқыту жүргізеді:

.

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ

Кафедралар келесі аккредиттелген білім беру бағдарламалары бойынша оқыту жүргізеді:

 

Факультетте 4 кафедра бар;

 • «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдары және Дизайн» кафедрасы;
 • «Технология және стандартизация» кафедрасы;
 • «Ақпараттық технологиялар» кафедрасы;
 • «Химия, химиялық технология және экология» кафедрасы;

Кафедраларды ғылыми- педагогикалық тәжірибесі бар жоғары қызметтегі ғалымдар басқарады.

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ:

 • МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 5В060800 - Экология

«Жалпы және өндірістік экология» және «Жалпы және қолданбалы экология» пәндері бойынша білім беру траекториясы. Ғылыми дәрежесі - бакалавр

      Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған 5В060800-Экология мамандығы университетінің Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттардың талаптарына және оқу процесін ұйымдастыру үшін құжат жүйесі болып табылады.

Жалпы зерттеулер циклін, базалық пәндер циклі сондай-ақ оқыту (кәсіби практика, дене шынықтыру және басқалар қосымша түрлерін: білім беру бағдарламасының мазмұны білім берудің бірінші сатысы үшін, пәндер үш циклдік модульдік форматында жасалған оқу жоспары арқылы жүзеге асырылады. ) және қорытынды аттестация.

Жалпы білім беретін пәндер циклі 33 кредиттің жалпы көлемі бар міндетті компонент пәндерінен тұрады.

Базалық пәндер циклі пәндері компонентін таңдау үшін міндетті компоненті және 44 несиелер субъектілерінің 20 кредитті қамтиды.

 

 1. МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 5B073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі

Білім беру траекториясы

Өнеркәсіп кәсіпорындарында тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі,

 Төтенше жағдайларда өмірді қорғау және қоршаған ортаны қорғау Ғылыми дәрежесі - бакалавр.

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған 5B073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі мамандығы университетінің Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттардың талаптарына және оқу процесін ұйымдастыру үшін құжат жүйесі болып табылады.

цикл 21 кредиттер жалпы көлеміне міндетті компонент пәндер жалпы пәндерден тұрады.

Негізгі пәндер циклі міндетті курс 69 кредиттер мен таңдау компоненті 20 кредиттік компоненті пәндерді қамтиды.

 

 1. МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Оқу траекториясы

- мұнай, газ, көмір және полимерлердің химиялық технологиясы

- Химиялық және мұнай-химия өнеркәсібі

Ғылыми дәрежесі – бакалавр

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы университетінің Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттардың талаптарына және оқу процесін ұйымдастыру үшін құжат жүйесі болып табылады

Цикл 21 кредиттер жалпы көлеміне міндетті компонент пәндер жалпы пәндерден тұрады.

Негізгі пәндер циклі құрамында міндетті компонент пәндерінің 20 кредиті және таңдау компонентінің 49 кредиті бар.

 

 1. МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6М072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Білім беру траекториясы

Мұнай, газ, көмір және полимерлердің химиялық технологиясы,

Химиялық және мұнай-химия өнеркәсібі

Ғылыми дәрежесі -

6М072100 - «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Білім беру бағдарламасы, аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған 6M072100- органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттардың талаптарына ҚазТБУ жүзеге асырылады және білім беру процесін ұйымдастыру үшін құжат жүйесі болып табылады.

Негізгі пәндер циклі 20 кредитті қамтиды, міндетті компонент пәні 8 кредит, компонент пәндері - 12 кредит.

Профильді пәндер циклі 22 кредит, міндетті компонентті пәндер 2 кредит, таңдау бойынша -20 компонентті пәндер кіреді.

5В070300 –Ақпараттық жүйелер.  5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша 2018-2019 оқу жылында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін екі дипломдық білім беру бағдарламасы қарастырылған:

 1. Ақпараттық жүйелер және программалық инженериия (бакалавриат).

 

 «Программалық инженерия» мамандығы кәсіби қызметтің алуан түрлі салаларында өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

 • Жаңа бағдарламалық жасақтама әзірлеу
 • Жобаны басқару
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау
 • Пайдаланушы интерфейстерін жобалау
 • корпоративтік веб-қосымшаларды жобалау
 • Мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды жобалау

Жоғарыда аталған салалардағы ғылыми мансап

Бітіргеннен кейін осы мамандықты бітіруші бағдарламалық жасақтама мен бағдарламалық құжаттарды әзірлеп, жасай алады; Бағдарламалық жасақтама өнімінің өмірлік циклін құруға, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің әдістерін, құралдарын және технологияларын қолдануға; командада жұмыс істеуге үйрену.

 1. Ақпараттық жүйелер және IT –менеджмент (бакалавриат).

Бітірушілердің келесі дағдылары бар:

- басқару шешімдерін әзірлеу үшін бизнестің ақпаратын жинау, өңдеу және талдау;

- стратегиялық және тактикалық жоспарлау;

- нарыққа баға беру, бәсекеге қабілетті өнімдерді, қызметтерді және жұмыстарды құру үшін нарықтық зерттеулер жүргізу;

- кәсіпорында басқару технологиясын қолдану;

- компанияның дамуын бизнес-модельдеу;

- корпоративтік қаржы саласында қаржылық есептердің әр түрлі әдістері;

- ақша ағынын бағалау, жоспарлау және бақылау;

«Менеджменттегі менеджмент» мамандығының түлегі келесідей жұмыс істей алады:

- менеджер, жоба менеджері, бизнес-талдаушы;

- бизнеске IT-технологияларды енгізу бойынша кеңесші;

- ұйымдардың, мекемелердің, компаниялардың, банктердің IT, экономикалық, қаржылық, әкімшілік бөлімшелерінің жетекшісі.

3.Ақпараттық жүйелер мен инженерлік бағдарламаларды қамтамасыз ету (магистратура);

магистрлік бағдарламасы «Ақпараттық жүйелер және бағдарламалық инженерия» меңгерген түлектердің кәсіби қызмет саласы әр түрлі мақсаттар үшін ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету үшін өнеркәсіптік өндірісін қамтиды. магистр бағдарламасын меңгерген түлектердің кәсіптік қызмет объектісі болып табылады: деректерді өңдеу жүйелерінде деректерді өңдеу әдістері мен алгоритмдері; параллель, жоғары өнімділік және бөлінген деректер өңдеу жүйесі; өндірістік бағдарламалық тестілеу процестері; бағдарламалау тілдері және құрастырушылар; желілік протоколдар, және желі қызметтері; операциялық жүйелер.

 1. Ақпараттық жүйелер және IT –менеджмент (магистратура).

Оқудың мақсаты. IT-Менеджмент саласындағы кәсіби біліктілігі бар магистрлерді дайындау; заманауи ақпараттық жүйелер саласында бизнес-ортаға және мемлекеттік басқару үшін кадрлар даярлауға арналған.

 

«Ақпараттық жүйелер және IT-менеджмент» мамандығының түлектері жұмыс істей алады:

 • ақпараттық ресурстардың жүйелік талдаушылары;
 • бизнес-талдаушылар;
 • ақпараттық ресурстарды енгізу және пайдалану бойынша экономикалық және басқарушылық мәселелер бойынша кеңесшілер;
 • жаңа IT-технологиялар мен жүйелерді енгізу жөніндегі менеджерлер;
 • Есептеуіш (ақпараттық және есептеу) орталығының экономистері;
 • АСС бөлімшелерінің басшылары;
 • Ақпараттық жүйелерді қолдау саласындағы әзірлеушілер мен мамандар;
 • АТ жүйелерін жобалау және қайта құру мамандары;
 • ақпараттық ресурстар мен жүйелерді басқару мамандары.

 

5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

Мамандандыру:

5В072601 – Модельдеу өнімдері және көркемдік безендіру

Бакалаврдың кәсіптік  саласы - технологиялық, дизайн саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастырушылық-басқару, жобалау және құрастырушылық болып табылады.

5В042100 – Дизайн

Мамандандыру:

5В042101 – Архитектуралық дизайн;

5В042102 – Графикалық дизайн;

5В042103 – Өндірістік дизайн;

5В042104 – Костюм дизайны;

5В042105 - WEB-дизайн

Бакалаврдың кәсіби бағыты болып табылады;

5В042101 – Сәулеттік дизайн: қалалық, ауылдық, саябақ кешендері, шағын сәулет нысандары мен абаттандыру және көгалдандыру элементтері, визуалды байланыс, экспозициялық кеңістік, қалалық ортадағы жабдықтар мен жиһаз, тұрғын үй және қоғамдық ішкі кеңістіктер, қоғамдық пайдалануға арналған жер асты құрылыстары, жиһаз, жабдықтар мен интерьер жиһаз, көрме және сауда экспозициялық, монументті-сәндік элементтері элементтері мен сыртқы және ішкі өнер және қолөнер, визуалды байланыс интерьерде;

5В042102 – Графикалық дизайн: графикалық нышандар, тауар белгілері, корпоративтік стильдер, көрнекі байланыс жүйесі, иллюстрациялар, кітап дизайны, орау, жарнама, әлеуметтік жарнама, электрондық және баспа басылымдары үшін жарнама, сыртқы жарнама, транзиттік жарнама, иллюстрациялар

5В042103 – Өнеркәсіптік дизайн: жаппай өндіруге, шағын бұйымдар мен бұйымдарға, көлік құралдарына, жабдықтарға, жиһаздарға арналған объектілер, бұйымдар мен олардың кешендерін;

5В042104 – Костюм дизайны: жаппай өндіріс үшін киімдер жиынтығы, кішігірім және бірегей киімдер, костюм ансамблін құрастыру, модельдер жиынтығы, костюм-аксессуарлар.

5В072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технлогиясы»  

Білім беру бағдарламасы бойынша 5В072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технлогиясы» мамандығы екі траектория бойынша жүргізіледі; 

- қоғамдық тамақтану, ет және сүт өнімдерінің технологиясы;

- Консервілеу және тағамдық концентраттар технологиясы.

, Ғылыми-зерттеу институттарының қоғамдық тамақтандыру мекемелерінде технолог, дизайн және әзірлеу конструкторлық бюролар кәсіпорындар, ғылыми қызметкер ғылыми-зерттеу зертханалары, кәсіпорындар мен өнімдер жоғары оқу орындары, азық-түлік зертханалар, сертификаттау және сапаны бақылау, азық-түлік өнімдерін өндіру басшысы - жетекшісі, инженер: түлектері ретінде жұмыс істей алады .

кәсіби қызметінің объектілері өнімдері тамақтандыру үшін стандарттар мен техникалық дамыту үшін меншік, конструкторлық бюролардың және ғылыми-зерттеу зертханаларын барлық түрлері мен нысандарын, институттарды қамақтандыру.

5В072800-«Қайта өңдеу өнімдерінің технологиясы»

Білім беру бағдарламасы бойынша 5В072800 - «Қайта өңдеу өнімдерінің технологиясы» мамандығы екі траектория бойынша жүргізіледі; 

-Астықты сақтау және өңдеу технологиясы;

- Ашыту өндірісі және шарап жасау технологиясы.

технолог, өндіріс және техникалық зертхана меңгерушісі, инспекторы, зерттеуші, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және қайта өңдеу бойынша кәсіпорындар менеджері, кез келген меншiк нысанындағы Өсімдік және мал шаруашылығы - басы, бас технолог, инженер: түлектері ретінде жұмыс істей алады.

Кәсіптік қызмет нысандары ауыл шаруашылығы (өсімдік және мал) өңдеу және қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар болып табылады - бункерлер, мануфактура, жарма, жемшөп диірмен, арақ, өндірістік, егін және мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, күнбағыс тұқымы, наубайхана, макарон фабрикалары және басқа да кәсіпорындардың өңдеу үшін мұнай диірмендер, ғылыми ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар ауыл шаруашылығы өнімдерін, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу кәсіпорындарының және мал chrezhdeniya білім тиісті салалық, жобалау ұйымдары, орталықтар, өңдеу құралдары және ауыл шаруашылығы өндірісі мен мал шаруашылығы өңдеу жобалау мүліктік бюросының кез келген нысаны.

5В070100 - «Биотехнология»

Білім беру бағдарламасы бойынша 5В070100 - «Биотехнология» мамандығы екі траектория бойынша жүргізіледі;         

Азық-түлік өнімдерінің биотехнологиясы;

- Ауылшаруашылық биотехнологиясы.

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:

- биотехнологиялық, биологиялық, медициналық, ауылшаруашылық бейінді ғылыми-зерттеу институттары мен университеттері;

- азық-түлік және өңдеу, микробиологиялық, фармацевтикалық өндірістердің өндірістік кәсіпорындары мен зертханалары;

- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары;

- университеттер, орта мектептер, гимназиялар, колледждер;

- экологиялық қызметтер мен ұйымдар;

- Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау зертханалары.

5В073200 –«Стандарттау және сертификаттау»

Білім беру бағдарламасы бойынша 5В073200 - «Стандарттау және сертификаттауя» мамандығы екі траектория бойынша жүргізіледі;       

- Стандарттау және азық-түлік өнімдерінің сертификаттау;

- ауыл шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау

Инженер сертификаттау, стандартына сәйкес өнімдер мен жабдықтарды сапасын бақылау, өндірістің метрологиялық қамтамасыз, бұйымдар мен жабдықтарды техникалық тестілеу, неке және өндіру технологиясы, жобалау және әзірлеу объектілер мен сапасын бақылау технологияларды бұзушылықтардың себептерін талдау: түлектері ретінде жұмыс істей алады.

кәсіптік қызмет объектісі болып табылады: азық-түлік және астық өнеркәсібі, тестілеу жабдықтар мен аспаптар үшін орталықтар, өнімдер, қоғамдық тамақтандыру және санитарлық-эпидемиологиялық станциялар үшін стандарттар мен техникалық шарттарды даму институттарымен, кеден органдары.

бас технолог, зертхана меңгерушілері, азық-түлік өнеркәсібі кәсіпорындарының директорлары - білім мен дағдыларды технологтардың Кафедра түлектері, кейінірек мүмкіндік береді.

 

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ

Кафедралар келесі аккредиттелген білім беру бағдарламалары бойынша оқыту жүргізеді:

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК

 

Технологиялық факультеттің келесі шетелдік университеттермен жұмыс істейді,  серіктестік екі дипломлдық білім беру және студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлылығы;

Миланский институт дизайна. Италия;

 • Санкт-Петербургским государственным технологическим институтом (технический университет), Россия, г.Санкт-Петербург;
 • Республиканским Центром Трансфера Технологий, Республика Беларусь, г.Минск;
 • Московский государственный университет пищевых производств, Россия, г.Москва;
 • Одесской национальной академией пищевых технологий, Украина,  г.Одесса;
 • Могилевским государственным университетом продовольствия. Республика Беларусь, г.Могилев.
 • Ташкентский химико-технологический институт ( Узбекистан, г. Ташкент) (договор с 2018 года)
 • Договор о научно-техническом сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» (Россия, г. Ставрополь) (договор с 2016 года)
 • KEYMYUNG UNIVERCITY, DAEGU (Южная Корея) (договор с 2015 года)
 • VENTPILS UNIVERCIYU COLLEDGE (Латвия) (договор с 2016 года)
 • Институтом Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Россия, г.Санкт-Петербург
 • Одесской национальной академией пищевых технологий, Украина г.Одесса.
 • Республиканский Центр Трансфера Технологий, Республика Беларусь г.Минск
 • Университет пищевых технологий Республика Болгария (договор с 2012г.)
 • Университет Чанкыры Каратекин Турецкой Республики (договор с 2012 г.)
 • ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» РФ (меморандум о сотрудничестве с 2012г.)

 

 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТТІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ:

 

- Қазақстан Республикасының «Атамекен» атты Ұлттық Палатасы  елімізде IT-саласында ең мықты мамандарды даярлайтын жоғары оқу ордасының тізім сынағына 66 оқу мекемесі өтіп, «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша білім беретін оқу мекемелерінің ішінде «Қазақ технология және бизнес университеті» АҚ алғашқы ондыққа кіріп, 9-шы орынды белгіледі.

- «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» негізігі рейтінгінің Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары арасында өткен бағалау нәтижесі  бойынша «ТОП -20» енді;

- «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» нәтижесі бойынша келесі мамандықтар үлкен көрсеткіштерімен бағаланды:             

 • 5В072800 - «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» 4-ші орын,
 • 5В072600 - «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы» 5-ші орын,
 • 5В072100 - «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы 6-ші орын;
 • 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 6-ші орын;
 • 5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 7-ші орын;
 • 5В073200 - «Стандарттау және сертификаттау» 7-ші орын;
 • 5В070100 - «Биотехнология» мамандығы 8-ші орынды ретингімен бағаланды.

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ

Факультетіміздің студенттері оқу жылы барысында барлық мәдени іс-шараларға белсене қатысты. Мақтанышпен мына студенттерді атап өтсек болады;

 • Нурсейтова Ельназ Дизайн мамандығының 3 курс студенті, Мисс Астана -2016,2017 ж. титулын алды. 2017 ж. – І-Вице-мисс Казахстан титулын, 2017ж Мисс СНГ фото модель (халықаралық конкурс), ҚР президентінің «Алтын Сапа» кубыгын табыстау рәсімінде қатысты
 • Рысбек Айкен Дизайн мамандығының 3 курс студенті. ҚазТБУ мейкап студиясының басшысы
 • Қозыбаев Аятбек Дизайн мамандығының 2 курс студенті. Университетіміздің белсенді студенті.
 • Оралбаева Қарылғаш Дизайн мамандығының 1 курс студенті,Сисенова А.М. жетекшілігімен ТЛПиД кафедрасынын атынан қыш-құмыра жасау клубын ашқан.
 • Ильяс Бекжан ТиКЛП мамандығының 2 курс студенті, «Ақ Орда» дебаттық клубының мүшесі.
 • Шакубай Ерхан Дизайн мамандығының 3 курс студенті, спортсмен-воллейболист, университетіміздің барлық спорттық сайыстарының белсенді қатысушысы.
 • Сембаева Ляззат Дизайн мамандығының 3 курс студенті
 • «Томирис» модельдік клубының модельі.
 • Сейфулла Еркеназ Дизайн мамандығының 1 курс студенті, Мисс ҚазТБУ-2018 атағының жеңімпазы.
 • Әбдіғаппар Әсел Дизайн мамандығының 1 курс студенті, IIIVice-missKazUTB-2018» титулының жеңімпазы.
 • Раимкулова Рабийя ТиКЛП мамандығының 1 курс студенті «Мисс Зрительских симпатии КазУТБ» титулының жеңімпазы
 • Абдрахманова Лаура (2 курс БЖиЗОС) – Бокстан Қазақстан чемпионы (60 кг салмағы бойынша
 • Кулькешова Маймуна (2 курс БЖиЗОС) – Казахстан 2017екінші вице-мисс.
 • Каппасулы Алишер(1 курс ХТОВ) Астана қалас бойынша баскетбол құрама командасының мүшесі.
 • Зияданов Куат, 4 курс студенті (ХТОВ) – «Ак Орда» дебаттық клубының президенті. Сапаралы Алтынбек,  3 курс студенті (ХТОВ) – Шахмат клубының мүшесі. Астана қаласы бойынша Жастар маслихатының депутаты.

 

ММА бойынша әлем чемпионы  
Акимжанов Жасулан
5В072100- ХТОВ  мамандығының 3 курс студенті

Мисс Астана – 2016
Нурсеитова Ельназ
 5В042100- Дизайн мамандығының 3 курс студенті

ІІ Вице мисс Казахстан
Кулькешова Маймуна

 5В073100-БЖиЗОС мамндығының 2курс студенті

Біздің КВН команда “Грация”

 

28 ақпан 2018 жылы Қазақ технология және бизнес университетінің Дизайн кафедрасының оқытушыларының ұйымдастыруымен Астана қаласының 20 жылдығына орай, «Бірлік» филиалымен және де «Нұр Отан» партиясы, ҚР мәдениет және спорт министірлігінің қолдауымен «Қазақконцерт»  орталық концерттік «Қазақстан» залында «Есіл еркесі-2018» атты сәнді киімдердің көрмесі өтті.

 

 

Галиев Рустам 3-өлшемелі принтерді таныстыру үстінде

Галиев Рустам және Казахстан командасы Корея елінде ғылыми жобаны қорғауға дайындалу үстінде

Галиев Рустам, Сариев Алимжан және Шайжанов Ильяс университетімізде ғылыми жобаға дайындалу үстінде

Шайжанов Ильяс өзінің жобасын қорғауда

Галиев Рустем өзінің жобасын қорғауда

Біздің студенттер «Дебаттық клуб ҚазТБУ»-дың қатысушылары

«Информационные технологии – цифровое будущее» атты конференцияға студенттер белсенді атсалысты.

«Рухани жаңғыру» семинарында қатысуда

«Рухани жаңғыру» семинарында қатысуда

13 қыркүйек 2017 жылыс 1курс  дизайн мамандығымен  «ЭКСПО 2017» тақырыбында  конференциясында болдық.

15 ақпан 2018 жылы кафедрамен ТФ деканы Умралиевой Б.И. ұйымдастыруымен ТОО ПИК «Астана-Ютария ЛТД» саяхаттау болды, «Развитие легкой промышленности в РК» атты тақырыпта дөңгелек стөл өтті, өздерінің баяндамаларымен Мынбаев М.Т. және Умралиева Б.И. шықты.

4 мамыр 2018 жыл  Астананың 20-жылдығына орай V халықаралық «Астана - центр мира и духовного обновления» атты суретшілер конкурсы өтті. Ұлы жеңістің 73-жылдығына «Рухани жаңғыру бағдарламасын жетілдіруге унверситетіміздің оқытушылары мен студенттері, және де «Приз Зрительских Симпатии» атты номинация иегері Динара Бауыржановна жәнеде 3 курс дизайн мамндығының студенттері қатысты.

17 мамыр 2018 жыл Алматы технологиялық университетінде халықаралық жас дизайндерлер мен модельдердің «ЖАС-Оркен 2018» конкурсы өтті. Конкурсқа университетіміздің Дизайн мамандығның 5 курс студенттері Намиялиева Г., Ахат Г., Атыханова А., Умбеталина А «Il guesto del tempo» коллекциясымен қатысты.

24 мамыр 2018 жыл профессор Байжанова Ж.Б. республикалық «Мерейлі Отбасы 2018» конкурсына қатысты.

Президенттің күніне орай студенттер мен оқытушылар Қазақстанның 100 түріне қатысты, онда Башкирцева А.А. ның қатысуымен ғылыми семинар және жоба өтті,  және телеканалмен түсірілім болды. Тәуелсіздік күніне т.ғ.к. доцент А.А. Бектургановаға ҚР ҒБМ «Алғыс хат»  берілді және де  т.ғ.к., доцент Д.Д. Джандарбека  университеттен Алғыс хат берілды.

Қазақстан телеканалына ҚР күніне орай кафедраның 3 курс студенттері «Қазақстанның құрдастары» жобасына қатысып ролик дайындауға атсалысты.

Технология және стандартизация мамандығының студенттері спорттық іс-шаралар мен әр түрлі ойын түұрлеріне белсенді қатысуда. Гандбол бойынша ССиМ – 4 курс студенті Абдирахманов Ф., ТППроиз – 3 курс Шокан.Баскетболда Сергазин Диас каптан команда. Волейболдан жастар арасында СиС – 2 КУРС Даулет, Адильжан.Қыздар арасында волейболдан капитан команды  ССиМ – 3 курс Казиева К.  және алғыс хат берілді

15 қазан 2017 жылы ресми түрде әлемдік стандарттау күнінің жабылу салтанатына университетіміздің оқытушыларымен студенттері қатысты.

Біздің ұжым сенбілікте

FaLang translation system by Faboba
Қоңырауға тапсырыс беру