*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

«Экономика, есеп және аудит» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі.
Тузубекова Мадина Конратбаевна
Э. ғ. к., қауымдастырылған профессор (доцент)
Тел: +77014128358 Вн. 120

 

 


Қазақ технология және бизнес Университетінің "Экономика, Есеп және аудит" кафедрасы 2016 жылдың қаңтарында қайта құрылды. Кафедраның қызметі оқу сапасы университет пен оның түлектерінің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды факторына айналған және оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарының жоспарлары арқылы жүзеге асырылған кезде әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге деген ұмтылысы мен қабілетін растайды.

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысының қызметі білім беру процесін оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз етуге, оқытушылардың педагогикалық шеберлігін арттыруға, студенттердің аудиториялық және өзіндік жұмысын жетілдіруге, университет мамандар даярлайтын кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің қажеттіліктерін ескере отырып, оқу жұмысының барлық нысандарын, түрлері мен әдістерін жақсартуға бағытталған.

Кафедраның миссиясы – экономика, қаржы менеджменті, кәсіпкерлік құрылымдар мен мемлекеттік басқару органдары саласында тиімді басқару шешімдерін қабылдай алатын, стратегиялық және шығармашылық ойлауға қабілетті жоғары білікті мамандарды, шаруашылық көшбасшыларын даярлау болып табылады.

Кафедраның негізгі мақсаты мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер негізінде білім, білік, дағды және құзыреттілік деңгейімен расталған экономика және қаржы, есеп және аудит саласында және мемлекеттік басқару саласында толық және сапалы кәсіби білім беру болып табылады.

Кафедраның негізгі міндеттері:
· экономикалық ғылым мен білім беруді дамытудың басым бағыттарында көшбасшылыққа қол жеткізу;
· білім беру сапасының жоғары деңгейі негізінде бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ету;
· аймақтың бейімделгіш және сенімді білім беру жүйесін қолдау.

Бакалавриат:
6В04107-«Мемлекеттік және жергілікті басқару»
6В04104 –«Есеп және аудит»
6В04110-«Экономика»
6В04108 - «Қаржы»

Магистратура:
7М04134 – «мемлекеттік және жергілікті басқару» (бейінді, 1 жыл)
7М04132 – «Экономика»
«Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Экономика» бейіндік және ғылыми-педагогикалық бағыт.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы жоғары білікті кадрлармен жасақталған. Бүгінгі таңда кафедрада 30 штаттық оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде:
• 3 ғылым докторы, профессорлар;
• 4 Phd.
• 13 ғылым кандидаты;
• 10 магистров.

"Есеп және аудит" кафедрасының филиалдары.

"Экономика, Есеп және аудит" кафедрасында "Банк зертханасы" Мамандандырылған кабинеті жұмыс істейді, онда Банк Центр Кредит компаниясымен бірлескен ынтымақтастық туралы келісім жасалды. Яғни, университеттің өндіріспен байланысы. онда банктің(ЦКБ) көмегімен "Экономика, Есеп және аудит" кафедрасының студенттерімен практикалық сабақтардың келесі түрлері қарастырылған.

Банк практикалық сабақтарға арналған бағдарламалық операциялармен қамтамасыз етеді:
а. депозиттік шарттарды жасау
б. ипотекалық қарыз беру тәртібі, кепілдіктерді ресімдеу, кредиттік шарттар жасау.
в. валюталық операцияларды жүргізу
г. кіріс жүргізу. заңды тұлғалармен де, жеке тұлғалармен де шығыс операциялары
д. салықтарды, алымдарды және т.б. қабылдау бойынша төлем операцияларын жүргізу.

Академиялық ұтқырлық.

Бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтамасыз ету, семинарлар, профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру курстарын өткізу, сондай – ақ мәдени бағдарламалармен алмасу мақсатында серіктес университеттермен бірлесіп белсенді жұмыс жүргізілуде: Middlesex University, Ұлыбритания; Еуропалық дизайн институты (IED), Италия; қолданбалы ғылымдардың техникалық университеті Вильдау қаласы, Германия; Chemnitz Technische Universität, Германия; Piraeus университеті, Греция; Қаржы және бизнес академиясы Вистула, Польша; Туризм және экология Жоғары мектебі, Польша; Агро-бизнес және Өңірлерді дамыту университеті, Болгария; Тағамдық технологиялар университеті, Болгария; Hitit University, Түркия; Шығыс Жерорта теңізі университеті, Кипр, Түрік Тарапы; Aydin University, Түркия; Istanbul European Institute, Түркия; Keimyung Unviersity, Оңтүстік Корея. Сондай – ақ Ресей Федерациясының жоғары оқу орындарымен-Мәскеу экономика, саясат және құқық институты, Мәскеу мемлекеттік технология және басқару университеті. К. г. Разумовский, и. м. атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті Губкина, Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық институты (Техникалық университет)және Омбы мемлекеттік университеті. Ф.М. Достоевский.

ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ КАФЕДРАСЫ

Кадрларды даярлау бағыты-6В041-Бизнес және басқару

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы

Бейіндік пәндер:математика, география

Берілетін дәреже: "6В04107-Мемлекеттік және жергілікті басқару" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры»

Білім беру бағдарламасының мақсаты: мемлекеттік, қоғамдық және коммерциялық ұйымдарда жұмыс істеу үшін жоғары білікті мамандарды, менеджерлер мен әкімшілерді даярлау.

МАМАНДЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызмет саласы:

 • Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі (ҚР);
 • ҚР Парламентінің аппараты;
 • ҚР Үкіметінің түрлі құрылымдық бөлімшелері;
 • экономика және қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар және агенттіктер);
 • жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары;
 • ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және басқалар.

Мемлекеттік және жергілікті басқару маманы:

 • Қазақстан Республикасы мен әкімшілік-аумақтық бірліктердің (округтердің, аудандардың, қалалардың, облыстардың) экономикалық және әлеуметтік дамуының әртүрлі салаларында басқарушылық қызметті жүзеге асыру;
 • осы процеске оң ықпал етудің әкімшілік-экономикалық тетіктерін жетілдіру жөніндегі тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында аумақтардың, әкімшілік аудандардың және облыстардың әлеуметтік-экономикалық даму процесін сипаттайтын көрсеткіштерге салыстырмалы талдау жүргізу;
 • жалпы мемлекеттік мүдделердің басымдығын сақтай отырып, оларды жүзеге асырудың жергілікті факторлары мен жағдайларын ескеретін ғылыми негізделген шаруашылық шешімдерді қабылдау арқылы жүзеге асырылады;
 • экономиканың көп реттілігі және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің экономикалық және әлеуметтік даму перспективаларын ғылыми негіздеу үшін жоспарлы-болжамды есептеулер жүргізу;
 • жергілікті өкілді органдардың экономиканы дамыту және жергілікті халықтың өмір сүру деңгейі мәселелері бойынша заң шығармашылық бастамашылығын көрсетудегі белсенділігін ынталандыру мақсатында талдамалық, анықтамалық, нормативтік-нұсқаулық және басқа да материалдарды дайындау;
 • жергілікті шаруашылықтың емес, сондай-ақ қаражат пен еңбек нәтижелеріне меншік нысандарының әр түрлі ара қатынасы кезінде экономиканы басқарудың жергілікті органдарының тиімділігін арттыру және құрылымын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды негіздеу;
 • табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен стандарттарының сақталуына бақылауды жүзеге асыру.

ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ КАФЕДРАСЫ

Кадрларды даярлау бағыты-6В041-Бизнес және басқару

«Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы

Бейіндік пәндер: математика, география

Берілетін дәреже: "6В04104 - Есеп және аудит" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры»

Осы білім беру бағдарламасының артықшылықтары жұмысқа орналасуға арналған орындардың кең таңдауы, жоғары ақы төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы мүмкіндіктер болып табылады.

Жұмыс берушілерге бизнесті терең білумен қатар, жақсы білімі мен бухгалтерлік қабілеті бар үміткерлер қажет. Бұл білім беру бағдарламасы халық шаруашылығының барлық салаларында және Меншік нысаны мен қаржыландыру түріне қарамастан барлық ұйымдық-құқықтық нысандағы экономикалық субъектілерде кәсіби қызметке есеп және аудит мамандарын кешенді даярлау үшін әзірленген.

МАМАНДЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызмет саласы:

 • өнеркәсіптің барлық салаларының коммерциялық және бюджеттік кәсіпорындары;
 • көлік, құрылыс, сауда ұйымдары;
 • консалтингтік және аудиторлық компаниялар;
 • салық органдары;
 • құқық қорғау органдары;
 • білім беру мекемелері.

Есеп және аудит маманы:

 • есепке алу және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және оны инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың басқарушылық шешімдер қабылдауы кезінде басшылардың пайдалануына дайындау;
 • баға белгілеу, өндіріс әдістері, инвестициялар бойынша балама шешімдерді талдау және бағалау жүргізу
 • жалпы кәсіпорындардың қызметін басқару және бақылау;
 • бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету (аудиторлық және консалтингтік қызмет);
 • ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
 • шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау;
 • салық есептілігін жасау және салықтар бойынша декларацияларды толтыру;
 • ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және аудару;
 • бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет).

ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ КАФЕДРАСЫ

Кадрларды даярлау бағыты-6В041-Бизнес және басқару

«Қаржы» білім беру бағдарламасы

Бейіндік пәндер:  математика, география

Берілетін дәреже: "Қаржы-6B04103" бағыты бойынша Экономика және бизнес бакалавры»

Қаржы нарығы-экономиканың неғұрлым серпінді дамып келе жатқан секторларының бірі. Қаржы нарығы өсуінің жоғары қарқыны қаржы саласында теориялық білімі де, қаржы нарығында жұмыс істеудің практикалық дағдылары да бар жоғары білікті мамандарға мұқтаж жаңа қаржы институттарының пайда болуына әкелді.

МАМАНДЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызмет саласы:

республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар:

 • ҚР Қаржы министрлігі,
 • ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі,
 • ҚР Ұлттық Банкі,
 • ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі,
 • министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері,
 • банктер, биржалар, бюджеттік ұйымдар, инвестициялық қорлар,
 • әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектілер,
 • экономикалық соттар,
 • Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы),
 • сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары.

Қаржы маманы айналысады:

 • есепті және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және оны басқару шешімдерін қабылдау үшін менеджерлердің, инвесторлардың, кредиторлардың, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың пайдалануына дайындау;
 • қаржыландыру, Кредиттеу, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндіріс әдістері бойынша балама шешімдерді талдау және бағалау;
 • тұтастай алғанда экономиканың мемлекеттік және жеке секторлары кәсіпорындары мен мекемелерінің қаржы және қаржы-шаруашылық қызметін басқару және бақылау;
 • қаржылық-кредиттік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың заңнамалық - нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету;
 • экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу.

ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ КАФЕДРАСЫ

Кадрларды даярлау бағыты-6В041-Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламасы " Экономика»

Бейіндік пәндер: математика, география

Берілетін дәреже: "6В04110-Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры»

"Экономика" білім беру бағдарламасының өзектілігі әр түрлі меншік және шаруашылық нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін жоспарлауда кәсіби экономистерге сұраныстың артуымен байланысты.

МАМАНДЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызмет саласы:

 • түрлі ұйымдық - құқықтық нысандағы халық шаруашылығы салаларының кәсіпорындары, олардың қызмет түріне, мөлшеріне, меншік нысанына және қатысушылардың (ҚР резиденттері мен бейрезиденттері) санаттарына қарамастан, олардың құрылымдық өндірістік және функционалдық бөлімшелері);
 • кәсіпорын инфрақұрылымының объектілері;
 • жобалау ұйымдары;
 • қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану ұйымдары, әртүрлі деңгейдегі жалпы білім беру ұйымдары
 • ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • білім беру мекемелері;
 • мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдары.

Экономика маманы айналысады:

 • халық шаруашылығы салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
 • өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ету;
 • үлгілік әдістемелер және негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару бойынша қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде талдамалық есептерді жүргізу; кәсіпорынның экономикалық тиімділігін айқындау;
 • кәсіпорынды басқару жөніндегі қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және фирманың нарықтық стратегиясын қалыптастыру;
 • барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, оның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық-техникалық жабдықтау, логистика, өткізу;
 • жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру, еңбек тиімділігін, Еңбекті нормалау және т. б.;
 • сыртқы экономикалық қызметті жоспарлау және жүзеге асыру;
 • жобалау, жобалау алдындағы құжаттаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптама бойынша жұмыстарды жоспарлау, жүзеге асыру бойынша басшылық;
 • экономикалық талдауды жүзеге асыру;
 • негізгі құралдар мен материалдар бойынша талдамалық есептеулер жүргізу, шығыс баптарын нормалау;
 • экономикалық-ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің барлық түрлерін бақылауды жүзеге асыру;
 • табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен стандарттарының сақталуына бақылауды жүзеге асыру.

Магистратура

ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ КАФЕДРАСЫ

Кадрларды даярлау бағыты-7м04134-Бизнес және басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару "білім беру бағдарламасы»

Бейіндік пәндер: математика, география

Берілетін дәрежесі: 7М04134 - мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламасының мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдар талап ететін, қарқынды өзгеретін Әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделе алатын, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, өз қызметінің кәсіби салаларын дамытудың сипаты мен бағытына сындарлы әсер ете алатын, ұйымдастырушылық жұмыс және басқарушылық қызмет дағдыларын меңгерген экономикалық бейіндегі мамандарды даярлау.

МАМАНДЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызмет саласы:

ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары, өндірістік-экономикалық және жоспарлы-экономикалық; әлеуметтік – басқару және маркетингтік; кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-талдау қызметтері; коммерциялық және бизнес құрылымдар; сыртқы экономикалық қызмет бөлімшелері.

Мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі:

 • мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы қазіргі заманғы теорияларды, тұжырымдамаларды және модельдерді талдау, жобалау міндеттерін шешу және ғылыми зерттеулердің мақсаттарын қою кезінде өз білімін қолдана отырып, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
 • ЖОО талаптарына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу, сабақтар мен ғылыми зерттеулер жүргізу;
 • ұйымның адам ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеу және мемлекеттік және жергілікті басқарудың ұйымдық құрылымдарын жобалау;
 • экономикалық қауіпсіздік қатерінің өлшемшарттары мен индикаторларын талдау және бағалау негізінде елдің және өңірлердің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқару шешімдерінің балама нұсқаларын әзірлеу;
 • әлеуметтік маңызы бар мақсаттар қоюды, оларға қол жеткізу жағдайларын қалыптастыруды, барынша ықтимал нәтижелер алу үшін жұмыстарды ұйымдастыруды қоса алғанда, қоғам мен мемлекет мүддесі үшін стратегиялық басқару міндеттерін жасау;
 • Президент, Үкімет және жоғары тұрған мемлекеттік органдар шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру, осы шешімдердің орындалуын есепке алу мен тексеруді жолға қою, олардың орындалу барысын бақылауды қамтамасыз ету; түрлі мүдделерді келісу жолын іздеу;
 • мемлекеттік әкімшілік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру және әлеуметтік саясат міндеттерін шешу, әлеуметтік жанжалдардың себептерін анықтау және алдын алу;
 • мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру ерекшелігін ескере отырып, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың ұйымдастыру-экономикалық қызметінің жоспарын құру;
 • нәтижеге бағдарланған стратегиялық жоспарлау және бюджеттеу жүйесіндегі стратегиялық мақсаттарға, міндеттерге қол жеткізу және іске асыру тиімділігіне мониторинг жүргізу және бағалау негізінде есептер жасау;
 • корпоративтік стратегияны, ұйымдық даму мен өзгерістер бағдарламасын әзірлеу, олардың іске асырылуын қамтамасыз ету.

ЭКОНОМИКА, ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ КАФЕДРАСЫ

Кадрларды даярлау бағыты - 7м04132-Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламасы " Экономика»

Бейіндік пәндер: математика, география

Берілетін дәреже: 7м04132-Экономика білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі

"Экономика" білім беру бағдарламасының өзектілігі әр түрлі меншік және шаруашылық нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін жоспарлауда кәсіби экономистерге сұраныстың артуымен байланысты.

МАМАНДЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Білім беру бағдарламасы түлегінің кәсіби қызмет саласы:

ұйымдар мен кәсіпорындардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері мен бейрезиденттері), ұйымдық-құқықтық нысандарына қарамастан, олардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және талдау қызметтері, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар;

ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білімнің білім беру мекемелері.

Магистр экономика айналысады:

 • халық шаруашылығы салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
 • өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ету;
 • үлгілік әдістемелер және негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару бойынша қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде талдамалық есептерді жүргізу; кәсіпорынның экономикалық тиімділігін айқындау;
 • кәсіпорынды басқару және фирманың нарықтық стратегиясын қалыптастыру бойынша қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру;
 • барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, оның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық-техникалық жабдықтау, логистика, өткізу;
 • жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру, еңбек тиімділігін, Еңбекті нормалау және т. б.;
 • сыртқы экономикалық қызметті жоспарлау және жүзеге асыру;
 • жобалау, жобалау алдындағы құжаттаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптама бойынша жұмыстарды жоспарлау, жүзеге асыру бойынша басшылық;
 • экономикалық талдауды жүзеге асыру;
 • негізгі құралдар мен материалдар бойынша талдамалық есептеулер жүргізу, шығыс баптарын нормалау;
 • экономикалық-ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің барлық түрлерін бақылауды жүзеге асыру;
 • табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен стандарттарының сақталуына бақылауды жүзеге асыру.

Қазіргі уақытта бірде-бір компания 1С-сыз толық жұмыс істей алмайды. бағдарламаның әртүрлі бизнес-процестердегі рөлі өте маңызды, оның көмегімен кәсіпорынды басқару жүзеге асырылады, ал әртүрлі деңгейлерді басқару үшін ол басқарушылық шешімдер қабылдауда көмекші ретінде әрекет етеді. 1С Батыр иесі маман кәсіпорынның қызметі туралы ақпаратты құрылымдай алады, бастапқы құжаттарды өңдей алады, бухгалтерлік, қаржылық және салықтық есептер жасай алады.

Қазіргі уақытта 1С Батыр – тегі студенттің дағдылары мен дағдылары-бұл әзіл немесе сән емес, жұмыс шарттарының бірі және кәсіпорында және тұтастай алғанда бизнесті тиімді есепке алу және әртүрлі деңгейдегі менеджерлер үшін қажетті мәліметтерді алу.

"Экономика, Есеп және аудит" кафедрасында студенттер үшін 10 жұмыс орнына арналған "1С Бухгалтерия 8.3" компьютерлермен және бағдарламалық қамтамасыз етумен толық жабдықталған 1С Батыр мамандандырылған кабинеті жұмыс істейді. Бұл кабинетте студенттер 1С Бухгалтерия бағдарламасында жұмыс істеуді үйренеді және кәсіпорындағы барлық есеп операцияларын орындайды.

2018 жылдан бастап біздің Университет "1С Батыр" ЖШС фирмасымен, білім беру ұйымдарымен ынтымақтастыққа көп көңіл бөлетін, Қазақстандағы 1С Батыр фирмасының Нұр-сұлтан қаласындағы ресми дистрибьютері болып табылады. Осы ынтымақтастықтың арқасында біздің студенттер "1С Профессионал" аттестациясынан өтуге және жұмысқа орналасу кезінде өте қажет сертификатты тегін алуға, сондай-ақ өндірістік және дипломалды практикадан өтуге мүмкіндік алады.

Сондай-ақ кафедра студенттері үшін факультатив "Жас Бухгалтер"жұмыс істейді. Факультативтің мақсаты-студенттерге бухгалтерлерді бағдарламада жұмыс істеуге үйрету және бәсекеге қабілетті, жұмысқа дайын білікті маман дайындау.

Қазақ технология және бизнес Университетінің "Экономика, Есеп және аудит" кафедрасының қызметі оқу сапасы ЖОО мен оның түлектерінің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды факторына айналатын және оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысының жоспарлары арқылы іске асырылатын әлемдік білім беру және ғылыми кеңістікке интеграциялануға ұмтылысы мен қабілетін растайды.

Кафедрада оқыту әдістері студенттердің оқу процесіне және ғылыми-зерттеу жұмысына белсенді қатысуына негізделген. Дәстүрлі дәрістер мен семинарлармен қатар іскерлік ойындар, тренингтер, пікірталастар, "дөңгелек үстелдер", еліміздің халық шаруашылығы салаларының жетекші ғалымдары мен мамандарының қатысуымен конференциялар өткізіледі.

Студенттерді білім деңгейін көтеруге ынталандыру мақсатында кафедрада жыл сайын экономика пәндері бойынша университетішілік пәндік олимпиада, сондай-ақ студенттік ғылыми конференциялар өткізіледі.

Белсенді өмірлік ұстаным кафедра студенттеріне университеттің қоғамдық өмірінің түрлі бағыттарында, спорттық және шығармашылық іс-шараларда жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Шет тілдерін жеткілікті деңгейде меңгерген студенттер шетелдік жоғары оқу орындарында өз әлеуетін іске асыруға қатыса алады.

Кафедраның ғылыми бағыты аясында шетелдік және отандық басылымдарда ғылыми мақалалар жарияланады. Кафедра мүшелері халықаралық ғылыми конференцияларға белсене қатысады.

Кафедра оқытушылары белсенді ғылыми жұмыс жүргізеді, жетекші шетелдік және отандық басылымдарда ғылыми мақалалар жариялайды. 2020 жылы кафедра оқытушылары Scopus халықаралық ғылыми басылымдарында 3 мақала, РҒДИ библиографиялық деректер базасына кіретін журналдарда 5 мақала, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда 10 жарияланым және отандық және шетелдік халықаралық конференциялар шеңберінде 13 мақала мен баяндама тезистері жарияланды.

Кафедрада Э. ғ.д., профессор О. Ж. Әлиев, доктор Овчарова Снежанка (Болгария), Э. ғ. д., профессор Г. Н. Гамарник, Э. ғ. д., профессор Е. Н. Есіловтың қатысуымен ғылыми-әдістемелік семинарлар ұйымдастырылды.

2020 жылдың 4 наурызында "Экономика факультеті"ғылыми семинарының кезекті отырысы өткізілді. Бұл жолы отырыс жаңа форматта өтті, экономика ғылымдарының кандидаттары, жас практик-ғалымдар: Жұмабекова Салтанат Әбдіманапқызы және Қарыбаев Ануар ақпар-Курметтиевич шақырылды. Олар "Қазақстанның өнеркәсіптік саясаты: іске асырудағы негізгі тәсілдер" және "мемлекеттік аудит: даму мәселелері мен перспективалары"тақырыптарында баяндама жасады.

 

 

 

"Экономика, Есеп және аудит" кафедрасы білім алушыларының қоғамдық және мәдени өмірі оқу жылының басында бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіледі. Тәрбие қызметін ұйымдастыру республикалық, қалалық және жоғары оқу орындары деңгейіндегі нормативтік-құқықтық актілерге сүйенеді.

Негізгі мақсаты - ҚазТБУ-да тәрбие жұмысының тұжырымдамасын іске асыру, шығармашылыққа қабілетті, ғылыми дүниетанымға, жоғары мәдениетке және азаматтық жауапкершілікке ие студенттің кәсіби және әлеуметтік Құзыретті тұлғасын қалыптастыру үшін жағдай жасау

Қойылған мақсатқа сәйкес тәрбие қызметінің негізгі міндеттері анықталды:

-нарық жағдайында талап етілетін, ел экономикасының дамуына ықпал ететін жеке маңызды мақсаттарды қоюға және оларға қол жеткізуге қабілетті, жоғары кәсіптік білімі бар бәсекеге қабілетті маманды тиімді даярлауды қамтамасыз ету;

-студенттердің заманауи ғылыми дүниетанымын және базалық құндылықтар жүйесін қалыптастыруға ықпал ету;

-студенттердің рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбиесін жетілдіру;

- Денсаулық сақтау ортасын және салауатты өмір салтын қалыптастыру;

- дарынды жастарды қолдау, студенттердің шығармашылық әлеуетін, көшбасшылық қасиеттерін дамыту.

Кафедра білім алушыларының қоғамдық және мәдени өмірі 6 бағыт бойынша жүргізіледі:

1.Оқу-тәрбиелік-"білім күні", "Студенттерге арнау", "бухгалтер күні", "қаржыгер күні", "ұлттық валюта күні" іс-шараларына қатысу студенттердің ғылыми жұмысқа қатысу деңгейін арттыру мәселелері бойынша профессорлық-оқытушылық құрамның қатысуымен дөңгелек үстелдер өткізу және т. б.

2. Азаматтық-патриоттық - "Саналы ұрпақ" - жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру," Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні"," Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні "іс-шараларын өткізу, студенттерге Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын талқылауға арналған дәрістер өткізу, 7 мамыр" Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері күні","Жеңіс күніне" арналған іс-шараларды ұйымдастыру.

3. Кәсіби-еңбек - дөңгелек үстелдер, өндіріс озаттарының, басшылар мен жоғары білікті мамандардың білім алушылармен кездесулерін ұйымдастыру, сенбіліктер ұйымдастыру және өткізу, студенттердің қалалық экологиялық акцияларға қатысуы.

4. Рухани-адамгершілік-тақырыптық кештер, шығармашылық адамдармен кездесу кештері және т. б.;

5. Рухани-сауықтыру-ҚазТБУ білім алушылары арасындағы спартакиада (шағын футбол, баскетбол, волейбол, ауыр атлетика, жеңіл атлетика, үстел теннисі, шахмат, тоғызқұмалақ), студенттік ортада салауатты өмір салтын қалыптастыру және насихаттау;

6. Мәдени - көпшілік және эстетикалық - "Студенттерге арнау" - салтанатты іс-шара, білім алушылармен мұражайларға, көрмелерге, қала фестивальдеріне экскурсияларға бару , жаңа жылға арналған мерекелік іс-шараларды, Халықаралық әйелдер күнін, Наурызды, Отан қорғаушылар күнін өткізу.

Мәдина мен Қабыкен Төлеген Қазақ технология және бизнес университетінің жатақханасында өткен "Ханзада мен Ханшайым" байқауында жеңіске жетті. Тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер бөлімі, Жастар ісі комитеті және Экономика, Есеп және аудит кафедрасының ұйымдастыруымен өтті.

Аталған іс – шараның мақсаты-жастардың мәдени бос уақытын белсенді қатысуға тарту.

Бағдарлама төрт кезеңнен тұрды:" танысу"," шығармашылық нөмір"," пародия "және"сұрақ". Барлық кезеңдер жиналған аудиторияға ұнады, залда шараға бей-жай қарамады. Байқау соңында қатысушылар естелік сыйлықтармен марапатталды.

2019 жылдың 15 сәуірінде сағат 16: 35-те жыл сайынғы "ҚазТБУ аруы-2019" байқауы өтті, оған 10 студент қатысты.

"Мисс КазУТБ -2019" № 5 ЖОББМ қатысушысы Есенжол Айғаным Ерболқызы,"Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі" мамандығының 1 курс студенті.

Қазақ технология және бизнес университетінде оқытушылар мен студенттердің ҚР БҒМ өкілдерімен кездесуі өтті. Кездесуде қонақтар ҚР Білім және ғылым министрлігінің қатысуымен Халықаралық Қайта Құру және даму банкімен бірлесіп өткізілетін "Zhas Project" жастар байқауының жобасы туралы хабарлады. Жобаны жүзеге асыруды Үйлестіру агенттігі жүзеге асырады.

Бұл жобаның мақсаты жастарды қоғамдастықтың өміріне тарту, сондай-ақ қоғам игілігі үшін қоғамдық пайдалы қызмет дағдыларына оқыту бағдарламасы арқылы өмірлік маңызды дағдыларды дамыту болып табылады. Алынған ақпаратты біздің студенттер назарға алды.

13.04.2019 жылы Қазақ технология және бизнес университетінің қызметкерлері мен студенттері тату ұжыммен қалалық қоқыстан санитарлық тазарту айлығы аясында аумақты тазалауға шықты. ҚазТБУ ПОҚ, студенттері музыкалық сүйемелдеумен университет аумағын және оған іргелес учаскелерді тазалауға кірісті. Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің қызметкерлері ЖОО ғимараты алдындағы жиектерді ақтады. Сенбілік қызу және белсенді өтті, барлығы қаланы таза етуге деген құлшынысқа толы болды. Сенбілік аяқталғаннан кейін ҚазТБУ ұжымы естелік суретке түсті. Барлығы жақсы жұмыс жасады!

FaLang translation system by Faboba
Қоңырауға тапсырыс беру