Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

«Экономика, есеп және аудит» кафедрасы

 
Кафедра меңгерушісі:Жаппасова Раушан Еркиновна 
э.ғ.к., қауымдастырылған профессоры (доцент)
тел.: +77012991402
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
кабинет: 2/513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Қазақ технология және бизнес университетінің «Экономика, есепжәне аудит» кафедрасы 2016 жылдың қаңтарында қайта құрылды. Кафедраның қызметі білім сапасы университет пен оның түлектерінің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды факторына айнала отырып, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарының жоспарлары арқылы жүзеге асырылатын әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге деген ұмтылысы мен қабілеттілігін растайды.

Кафедраның миссиясы – экономика және қаржы салаларында, бизнес құрылымдар мен мемлекеттік органдарда ұтымды басқару шешімдерін қабылдай алатынстратегиялық және шығармашылық ойлау қабілеттілігі бар жоғары білікті мамандардыбизнес көшбасшыларын даярлау болып табылады.

Кафедраның мақсаты мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында белгіленген критерийлер негізінде білім, дағдылар мен құзыретінің деңгейін экономика және қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит саласында, және мемлекеттік басқару толық және сапалы кәсіптік білім болып табылады.

Кафедраның негізгі міндеттері:

·  экономикалық ғылым мен білім саласы дамуындағы басымды бағыттарында көшбасшы орынға иемдену;

·  білім беру сапасынының жоғары деңгейіндегі бәсекелестік басымдықты қамтамасыз ету;

·  аймақтағы бейімді және сенімді білім беру жүйесін қолдау.

Кафедрадағы білім беру әдістері оқушылардың оқу ұдерісіне және ғылыми-зерттеу жұмысына белсенді түрде қатысуына негізделген. Әдеттегі дәрістер мен семинар сабақтарынмен қоса іскерлік ойындар, тренингтер, дискуссиялар, «дөңгелек стөлдер», еліміздің халықшаруашылық салаларының жетекші ғалымдар мен мамадардың қатысуымен конференциялар өткізіледі.

Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы мәселелерді шешуге, заманауи технологияларды қолдануға, ақпаратты өңдеуге және қарқынды өзгеретін ортада шешім қабылдауға байланысты арнайы теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар мамандарды даярлауға бағытталған. Қалыпты емес жағдайлардағы, белгісіздік пен қауіп жағдайындағы практикалық мәселелер мен мәселелерді шешу үшін жеткілікті теориялық дайындыққа ие болу керек. Бакалавр іс жүзінде шығармашылық, белсенді кәсіби және қоғамдық жұмыстарға, экономикалық және басқа да басқару функциялары шеңберіндегі практикалық тапсырмаларды сапалы орындауға дайын болуы керек. Өндірісті ұйымдастырудың негіздері туралы, қоғамның даму заңдылықтары туралы, материалдық тауарлар мен қызметтерді өндіру, айырбастау және тұтыну процесінде адамдардың экономикалық мінез-құлқы туралы теориялық түсініктерін қалыптастыру осы бағдарламалардың негізгі міндеттеріне жатады. Оқудың жалпы ұзақтығы - 4 жыл.

Мамандандырылған кадрлар даярлау саласындағы магистрлік бағдарламаның білім беру бағдарламалары тереңдетілген кәсіби даярлығы бар экономика салалары үшін кадрлар даярлауда жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу жоспарларын жүзеге асырады. Оқудың ұзақтығы - 1 жыл.

Оқытудың ғылыми-педагогикалық бағыты магистратурасының білім беру бағдарламалары жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіне және ғылыми салаға терең ғылыми-педагогикалық даярлықпен ғылыми сала үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауда жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің кәсіптік оқу жоспарларын жүзеге асырады. Дайындықтың ғылыми-педагогикалық бағытының түлегі университетте сабақ беруге құқылы. Оқудың ұзақтығы - 2 жыл.

 

Кафедраның ғылыми қызметі келесі бағыттарды қамтиды: бастамашыл ғылыми тақырыпты әзірлеу, ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарға қатысу, монографиялар дайындау, жетекші ғылыми журналдарда және басқа жарияланымдарда ғылыми мақалаларды жариялау және т.б. Оқытушылар ғылыми, ғылыми-педагогикалық және инновациялық қызметті қаржыландыру көзі болып табылатын гранттарға, Университетімізде, басқа да білім беру мекемелерінде ұйымдастырылатын әртүрлі деңгейдегі (халықаралық, республикалық, қалалық және университет) ғылыми конференциялар мен форумдарға  қатысады. Оқытушылар студенттерді ғылыми жұмыстарға белсенді қатысады.

«Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ-да тіркелген кафедраның бастамашыл тақырыбы бойынша жұмыс жүргізілуде. «Қазіргі экономика: ағымдағы мәселелер, инновациялар және даму технологиялары». Осы зерттеудің нәтижесі – оқу жылының соңында кафедра ұжымының монографиясы жарияланды.

2019 жылдың наурыз айында «Экономика, есеп және аудит» кафедрасының ұжымы э.ғ.д., профессор Г.Дугалованың редакциясымен «Қазіргі Қазақстанның экономикасы: мәселелері мен даму келешегі» монографиясын шығарды.

2019 жылдың 15 наурызында экономика, есеп және аудит кафедрасының ұжымы әкімшілікпен, деканатпен бірге э.ғ.д., профессор Г.Дугалованың 60 жылдық мерейтойына орай «Қазіргі Қазақстанның экономикасы: мәселелері мен даму болашағы» атты халықаралық конференцияға белсенді түрде қатысты.

Халықаралық конференция жұмысына «Экономика, есеп және аудит» кафедрасы қызметкерлерінің шақыруымен Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және басқа елдердің ғалымдары қатысты.

 

Кафедрада экономика ғылымдарының докторы, профессор Алиев О.Ж., доктор Овчарова Снежанка (Болгария), экономика ғылымдарының докторы, профессор Гамарник Г.Н., экономика ғылымдарының докторы, профессор Есілов Е.Н. қатысуымен ғылыми-әдістемелік семинарлар ұйымдастырылған еді.

2019 жылдың 12 қазанында «Экономика, есеп және аудит» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы Симферопольде Қрым Федералдық университетіның Экономика және менеджмент институты ұйымдастырған «Қаржы, есеп және аудитті қазіргі заманғы басқару тұжырымдамасын дамыту» атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға белсенді қатысты. Кафедра доценті, э.ғ.к. Туребекова Б.О. «Қазақстанның инновациялық дамуын статистикалық зерттеуі» тақырыбына конференциясының пленарлық отырысында баяндама жасады. Конференцияға профессорлық-оқытушылық құрамның қатысуы ҚазУТБ техникалық қызметінің қолдауымен on-line режимінде ұйымдастырылды.

Конференция ауқымды болды және Ресей, Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдердің жетекші ғалымдарының қатысуымен өтті.

 

    

Кафедраның ғылыми қызметінің маңызды бағыты студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары болып табылады.

Кафедраларда студенттік топтар жұмыс істейді, жеке жобалар жүзеге асырылуда.

Студенттердің ғылыми жұмыстарының нәтижелері ретінде конференцияларға қатысуды, ғылыми баяндамалар мен мақалалар дайындауды, конкурстарға, гранттар мен көрмелерге қатысуды деп біліге болады.

 

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы оқу үрдісін оқу-әдістемелік құжаттармен қамтамасыз етуге, оқытушылардың педагогикалық шеберлігін жетілдіруге, студенттердің аудиториялық және өзіндік жұмысын жетілдіруге, кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелердің қажеттіліктерін ескере отырып, оқу жұмысының барлық түрлері мен әдістерін жетілдіруге бағытталған.

Әдістемелік семинарлар мен мастер-кластарды үнемі өткізіліп тұрады.

Сонымен, 2019 жылы аға оқытушы  Жубаев С.Д. «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан Республикасының қаржылық дамуының тенденциялары» тақырыбында әдістемелік семинар өткізілді, э.ғ.к.,  доцент Ибраимова С.Ж. «Магистранттар мен магистранттардың жұмысының сапасы туралы» пікірсайыс семинарын өткізді, онда ғылыми жаңалықтар мен жобалық ұсыныстар мәселелері қарастырылды, аға оқытушы Касымова С.Б. «Мамандық таңдау: проблемалар мен шешімдер: мансаптық бағдарлаудың жағдайы мен болашағы» тақырыбында қызықты презентация өткізді, э.ғ.к., доцент Ибраимова С.Ж., э.ғ.к., доцент Жаппасова Р.Е. «Дублин дескрипторлары негізінде MOБ қалыптастыру. ҚазБТУ білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту» бойынша шеберлік сабағын өткізді.

17 қазан 2019 ж. аға оқытушы Таштанова Н.Н. «Инновациялық технологияларды қолдану арқылы бухгалтерлік есеп пәндері бойынша дәрістер дайындау және дәріс беру әдістері» тақырыбында әдістемелік семинар өткізді.

 

 

Студенттердің қоғамдық және мәдени өмірі

Мадина мен Қабыкен Төлеген Қазақ технология және бизнес университетінің жатақханасында өткен "Ханзада мен Ханшайым" байқауын жеңіп алды. Тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер бөлімі, Жастар ісі комитеті және Экономика, Есеп және аудит кафедрасы ұйымдастырған.

Бұл іс-шараның мақсаты: жастардың мәдени бос уақытын белсенді қатысуға тарту.

Бағдарлама төрт кезеңнен тұрды: "танысу", "шығармашылық нөмір", "пародия" және "сұрақ". Барлық кезеңдер ұнады жиналған аудиторияға немқұрайлы қарайтындар іс-шараға жоқ залында. Байқау соңында қатысушылар естелік сыйлықтармен марапатталды.

 

 

15 сәуір күні, сағат 16:35 жыл сайынғы "Мисс Қазтбу-2019" байқауы өтті.

Сол байқауда 10 студент қатысты. «Мисс Қазтбу -2019 № 5 қатысушысы 1 курс студенті "Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі" мамандығынан Есенжол Айғаным Ерболқызы атанды.

 

 

 

Қазақ технология және бизнес университетінде оқытушылар мен студенттері ҚР БҒМ өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында қонақтар ҚР Білім және ғылым министрлігімен қатар Халықаралық Қайта Құру және даму банкімен бірлесіп өткізілетін "Zhas Project" жастар байқауының жобасы туралы толық ақпарат берді. Аталмыш жобаның басты мақсаты - жастарды қоғам өміріне тарту, сондай-ақ қоғамның игілігі үшін әлеуметтік дағдыларды дамыту. Алынған ақпарат студенттеріміздің назарына ілінді.

 

 

13.04.2019 жылы Қазақ технология және бизнес университетінің қызметкерлері мен студенттері қалалық санитарлық тазалау айлығының аясында аумақты тазалауға шықты. Қазутб-ның ПОҚ, студенттері музыкалық сүйемелдеумен университет аумағын жинауға кірісті. Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің қызметкерлері ЖОО ғимаратының алдындағы жиектастарды ақтады. Сенбілік көңілді және белсенді өтті,барлығы қаланы таза етуге тілек білдірді. Сенбілік аяқталғаннан кейін Қазутб ұжымы естелік суретке түсті. Барлығы жақсы жұмыс істеді!

 

 

Бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын, семинарларды, профессорлық-оқытушылық құрамға арналған үздіксіз білім беру курстарын, сондай-ақ мәдени бағдарламалармен алмасуды қамтамасыз ету мақсатында серіктес университеттермен бірлесіп белсенді жұмыстар жүргізілуде. Біздің серіктестеріміз: Middlesex University (Ұлыбритания); Еуропалық дизайн институты (Италия); Қолданбалы ғылымдар техникалық университеті (Вилдау қаласы, Германия); Chemnitz Technische Universität (Германия); Пирей университеті (Греция); Вистула қаржы және бизнес академиясы (Польша); Туризм және экология жоғары мектебі (Польша); Агробизнес және аймақтық даму университеті (Болгария); Тамақ технологиялары университеті (Болгария); Hitit University (Түркия); Шығыс Жерорта теңізі университеті (Кипр, Түрік тарапы); Стамбул Еуропа институты (Түркия); Keimyung Unviersity (Оңтүстік Корея), сондай-ақ Ресей Федерациясының университеттерімен – Мәскеу экономика, саясат және құқық институтымен, К.Г. Разумовский атындағы Мәскеу мемлекеттік технологиялар және басқару университетімен, И.М. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті, Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық институты (Техникалық университет) және Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті.

 
FaLang translation system by Faboba
Поздравления

Фотогалерея

Қоңырауға тапсырыс беру