*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы Қазақ технология және бизнес университеті АҚ құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Кафедра 2000 жылы әлеуметтік және жалпы тарихи пәндер кафедрасының өзгеруі нәтижесінде құрылды.

2013 жылға дейін ол әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы деп аталды.Қазақстан-2050 Стратегиясына және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы М.М. Тәжинның нақты тапсырмаларына сәйкес университеттің ғылыми кеңесінде өткен Қазақстан Республикасы тарихын зерттеу жөніндегі ведомствоаралық топтың кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша кафедраның атын өзгерту туралы шешім қабылдады. Ал 2013 жылдан бастап кафедра Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер деп аталады (29.08.2013 ж. №8 хаттама).

Біздің міндетіміз - студенттерге жеке көзқарас негізінде гуманистік дүниетанымды, қоғамдық сананы, патриотизмді, сыни ойлау элементтерін, жеке және кәсіби мәдениетті қалыптастыру.

Кафедраға қойылған мақсатты жүзеге асыру барысында мыналар жүзеге асырылады:

- гуманитарлық және әлеуметтік пәндерді оқытудың мазмұны мен әдістерін жаңарту;

- инновациялық білім беру бағдарламаларын дайындау және енгізу;

- оқытушылар құрамының шығармашылық әлеуетін барынша пайдалану;

- кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру процесінде кафедраның мүмкіндіктерін пайдалану;

- қызметкерлер мен студенттердің рухани-адамгершілік деңгейі мен интеллектуалды әлеуетін арттыру.

Кафедра күндізгі және қашықтықтан оқытудың барлық білім беру бағдарламаларының студенттерін 17-ден астам гуманитарлық және әлеуметтік цикл пәндерінен оқытады:

Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша:

- Қазақстанның қазіргі заман тарихы.

- Философия.

- Әлеуметтік-саяси білім модулі: (мәдениеттану, саясаттану, әлеуметтану, психология).

- Дене шынықтыру

- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі

- Ақпараттандыру саласындағы нормативтік-құқықтық база.

- Қазақ тілі

- Орыс тілі

- Шет тілі (ағылшын тілі).

- Кәсіби қазақ тілі.

- Кәсіби орыс тілі.

- Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын тілі).

- Іскерлік шет тілі.

Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша:

- Ғылымның тарихы мен философиясы.

- Психологиялық басқару

- Жоғары мектеп педагогикасы

- Шет тілі (Кәсіби).

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кабинеті


Кеңсе ауданы 64 шаршы метр.

Орындар саны - 80.

ОҚТ қол жетімділігі: экран, проектор, компьютер, динамиктер, тақта, тарихи карталар, кестелер, плакаттар.

Кеңсеге жауапты адамдардың толық аты-жөні: В.А.Лузанов, Н.Кабдий.

Кабинеттің басты мақсаты мен миссиясы - студенттердің рухани-адамгершілік дамуын қалыптастыру, Қазақстанның бірегей тарихы мен мәдени мұрасын жүйелі түрде зерттеуге жағдай жасау, жас ұрпақтың патриоттық және азаматтық санасын қалыптастырудағы негізгі басымдықтарды белгілеу. Кабинеттің міндеттері:- келесі пәндер бойынша студенттердің негізгі және қосымша білім беру қызметін ұйымдастыру: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), философия;- оқушылардың білім сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды жасау;- студенттердің өзіндік және шығармашылық әрекеттерін ұйымдастыру;- әлеуметтік-гуманитарлық пәндер циклі бойынша жетекші оқытушылар құрамының оқыту шеберлігін арттыру. Кабинетте Қазақстанның қазіргі заман тарихы, әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), философия, тарих және ғылым философиясы бойынша сабақтар өткізіледі. Сондай-ақ, жас ұрпақтың рухани-адамгершілік тәрбиесіне арналған әр түрлі деңгейдегі іс-шаралар дөңгелек үстелдері өткізіліп тұрады. Рухани жаңғыру (рухани ағарту) бағдарламасын зерттеуге көп көңіл бөлінеді, оған 6 арнайы жоба кіреді: Туған жер Қазақстанның қасиетті географиясы, Қазіргі әлемдегі қазақ мәдениеті 100 жаңа оқулық, Қазақ тілінің аудармасы Латын графикасы 100 жаңа тұлға, олар төрт негізгі кіші бағдарламаларға сәйкес жүзеге асырылады: Атамекен, Тәрбие және білім Рухани қазына және Ақпарат толғыны. Рухани және мәдени құндылықтарды сақтау және арттыру - бұл Рухани Жаңғырудың басты бағдарламасы - болашаққа көзқарас. Қоғамдық сананы жаңғыртудың бір бағыты - патриоттық сезімді қалыптастыру жұмыстары. Патриотизм өз жеріне, ауылына, қаласына және кішкентай Отанына деген сүйіспеншіліктен басталады. Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу қазіргі заманғы білім беру өміріне белсенді түрде еніп отыр. Қазақстан тарихы және қоғамдық-гуманитарлық пәндер кабинетінде тарихи деректі, ғылыми-публицистикалық және көркем фильмдердің көрсетілімдері, оның ішінде Қазақстанның Тұңғыш Президенті туралы Көшбасшы жолы киноэпопеясы, оның қатысушылары студенттер мен университет қызметкерлері болып табылады.

 

Аты-жөні

Ғылыми, академиялық дәрежесі

Лауазымы

1.

Алтайбекова Канагат Турсынбаевна

филология ғылымдарының кандидаты

кафедра менгерушісі,

қауымдастырылған профессор

2.

Канафиева Куланда Кабылсеитовна

педагогика ғылымдарының кандидаті

қауымдастырылған профессор

3.

Мухамбетжан Абылай Жортабаевич

философия

ғылымдарының кандидаті

 профессор

4.

Балкунова Нина Петровна

педагогика ғылымдарының кандидаті

 профессор

5.

Ешпанов Владимир Сарсенбаевич

тарих ғылымдарының кандидаті

қауымдастырылған профессор

6.

Айдарова Шолпан Абдрашитовна

тарих ғылымдарының кандидаті

қауымдастырылған профессор

7.

Бұғыбай Жанна Бұғыбайқызы

PhD

қауымдастырылған профессор

8.

Сапина Сабира Минатаевна

филология ғылымдарының кандидаты

қауымдастырылған профессор

9.

Жукешева Жанар Данагатовна

психология ғылымдарының кандидаты

қауымдастырылған профессор

10.

Абдирасилова Айкерим Калыбаевна

педагогика ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

11.

Кабдий Нұржанар Ғанибалқызы

педагогика ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

12.

Куанышбек Гулим Куатбековна

құқықтану магистрі

аға оқытушы

13.

Жортушинова Айман Кажимуратовна

педагогика ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

14.

Лузанов Виктор Александрович

заң ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

15.

Абдрахманова Эльмира Амиржановна

гуманитарлық ғылымдар магистрі

аға оқытушы

16.

Мукажанов Ермек Нурбекович

 

аға оқытушы

17.

Джумамухамбетова Батима Жамшитовна

 

аға оқытушы

18.

Досанова Алма Валихановна

 

аға оқытушы

19.

Өтеғұлов Оралбек Жұбаналыұлы

шетел филологиясының магистрі

оқытушы

Сағаттық төлем негізінде:

1.

Бабжанова Гульнара Жетписбаевна

педагогика ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

2.

Советханов Али Адлетович

дене шынықтыру жәнеспорт магистрі

 оқытушы

 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми жұмысы маңызды қызметтерінің бірі болып табылады. Кафедрадағы ғылыми жұмыстар оқытудың қолданыстағы бағыттары бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер негізінде білім беру үдерісін үнемі жетілдіріп, білім беру қызметіне заманауи әдістер мен педагогикалық технологияларды енгізуді қамтамасыз етеді. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми жұмысы кафедраның 2020-2021 оқу жылына арналған жоспарына сәйкес ұйымдастырылған және жүзеге асырылады.

Ғылыми-зерттеу жұмысында алға қойылатын міндеттер:
1. тиісті ғылыми зерттеулер жүргізу;
2. білім беру үдерісін соңғы ғылыми зерттеулердің нәтижелерімен байыту;
3. студенттер мен университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми зерттеулерімен таныстыру және оларды ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға тарту;
4. оқытушылар құрамының ғылыми біліктілігін арттыру;
5. ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау;
6. оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер, монографиялар, ғылыми мақалалар мен баяндамалар жазу және баспаға дайындау;
7. оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді, монографияларды, ғылыми мақалалар мен баяндамаларды редакциялау;
8. студенттік ғылыми қоғамдардың көшбасшылығы;- университет кітапханасын ақпараттық қамтамасыз ету;
9. елдің ғылыми басылымдарымен ынтымақтастық.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу олардың шығармашылық әлеуетін жедел зерттеу мәселелерін шешуге пайдалануға мүмкіндік береді. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі міндеттері:

1. студенттердің ғылыми таным әдісін игеруі, оқу материалын терең және шығармашылықпен игеруі;

2. ғылыми есептерді өз бетінше шешу әдістемесі;

3. ғылыми ұжымдардағы жұмыс дағдыларын қалыптастыру, зерттеуді ұйымдастыру әдіснамасы және әдістерімен танысу. Кафедра оқытушылары ғылыми жұмыстарға белсенді қатысады, жетекші шетелдік және отандық басылымдарда ғылыми мақалалар жариялайды. 2020 жылы кафедра оқытушылары халықаралық Scopus ғылыми журналдарында 5 мақала, RSCI библиографиялық базасына енгізілген журналдарда 5 мақала, ҚР БҒМ ККСОН ұсынған журналдарда 5 басылым және мен баяндамалардың тезистерін отандық және шетелдік халықаралық конференциялар шеңберінде 15 мақала жариялады, сондай-ақ 1 дәріс курсы, 1 оқу құралы, 2 оқу құралы дайындалды. Биылғы оқу жылы Қауымдастырылған профессор Қ.Алтайбекова ҚР БҒМ 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған (іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің 12 айлық) конкурсына Ақмола облысының этнотілдік және тілдік жағдаяттары тақырыбында ғылыми жобаға өтінім берді.

 

2020 жылдың 18 қыркүйегінде ҚазТБУ Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Ертаева Марал Қабдрашқызы Тіл - ұлттық бірлікке көпір атты Тілдер Фестивалін ұйымдастырды. Іс-шара Қазақстан халқының тілдер күніне арналған.

On-line режимінде Абай атындағы ҚазҰПУ, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің, Тұран-Астана, Қазақ Технология және Бизнес университеттерінің өкілдері бір алаңда жиналды.

Студенттер әртүрлі тілдерде өлеңдер мен әндер шырқады. Ал ұлттық әуендер барлық қонақтарды шабыттандырды. Көрермендерге Абай Құнанбаевқа 175 жыл толуына арналып өткен on-line эстафетадан үзінділер көрсетілді.

Тілдер фестивалі университетіміздің өміріндегі аса маңызды оқиғалардың біріне айналды.

 

Университет оқытушылары республикалық арналардың арнайы қонағы болуда.

 Қазақстан тарихы және әлеуметтік-пәндер кафедрасының аға оқытушысы, Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мұқажанов Ермек Нұрбекұлы 2020 жылдың 20 қыркүйегінде Qazsport телеарнасына арнайы шақырту алды

Онда ол тікелей эфирде өткен Доп Дода бағдарламасының сарапшысы ретінде қатысты.

Бағдарламада қозғалған тақырып Қазақстан Республикасының Супер-Лигадағы футбол клубтарының ойындары. Сарапшылар өткен ойындарға шолу жасап, алдағы болатын ойындардың өзекті мәселелерін әңгіме етті, проблемаларына тоқталды, оларды шешеу жолдарына тоқталды.

 

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушылары ХХІ ғасырдың электронды және цифрлық ресурстарының онлайн және оффлайн оқытуда қолданылуы тақырыбына арналған презентацияға қатысты. Презентацияны халықаралық Express Publishing баспасының Қазақстандағы ресми өкілі Edu Stream халықаралық білім беру компаниясы ұйымдастырды. Кездесуге елорданың университеттері мен колледждерінің өкілдері қатысты.

 

Тәуелсіздіктің 7 қыры тақырыбында дөңгелек үстел өтті

2020 жылғы 19 қараша күні сағат 11.00-де Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы Тұңғыш Президент күнін мерекелеуді ұйымдастыру және Тәуелсіздіктің 7 қыры деректі фильмдер циклының Парасатты шешім фильмін талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізді. Шараға Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы, студенттер, магистранттар, университет ұжымы, барлығы 217 адам қатысты. Дөңгелек үстел барысында 2019 жылы маусымда өткен Кемеңгерліктің 30 жылы халықаралық конференциясында тұңғыш Президент Н.Назарбаевтың айтқан 7 бастамасы негізінде түсірілген фильмдердің бірі талқыланды. Шараны Экономика факультетінің деканы А.Ш.Нургалиева кіріспе сөз сөйлеп ашты. Басты спикер ретінде сөз алған кафедраның қауымд.профессоры, философия ғылымдарының кандидаты А.Ж.Мұхамбетжан Ғибратты ғұмыр ұрпаққа үлгітақырыбындағы баяндамасында Елбасының ата-анасы, мектептегі ұстаздары, еңбек жолы, көшбасшылық қызметі туралы қызықты мәліметтерді Абай Құнанбайұлының философиясымен астастыра отырып, айтып берді.

Негізгі баяндамашыдан кейін талқылауға қатысқан кафедра оқытушылары А.Жортушинова, С.Сапина, 1-курс студенттері А.Абдрахманов, Е.Жақсылық, Б.Жаникұлы, Қ.Қанатұлы, Ж.Жаназар, Б.Дархан, Д.Газизов, Ғ.Жакупова Парасатты шешім» деректі фильмі бойынша өз ойларын ортаға салды, туынды сюжетіне негіз болған төртінші ядролық арсеналдан бас тарту және КСРО ядролық қаруының 2/3 сынағы өткізілген Семей полигонын жабу, Арал теңізін жаңғыртумен байланысты Елбасының тарихи шешімдерінің маңызы туралы пікірлерімен бөлісті. Дөңгелек үстел жұмысын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі К.Канафиева қорытынлылап, Тұңғыш Президент күнін мерекелеумен байланысты кафедра тарапынан алда өткізілетін шаралармен таныстырды, талқылауға қатысқан студенттерге ризашылығын білдірді.

 

FaLang translation system by Faboba
Қоңырауға тапсырыс беру